“Her çocuk mucit doğar.” söylemiyle yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği; bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlamak amacıyla kar amacı gütmeden, kamu yararı gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.

www.bilimkahramanlari.org